طراحی داخلی دفاتر

برای طراحی دفتر دو روش وجود دارد:


دفتر برنامه باز
دفتر برنامه بسته

دفتر برنامه باز که امروزه روشی جدید است ، شامل ایجاد دیوارهای کمتری و فضای کاری بازتر است. یکی از مزایای این روش نوآورانه طراحی ، تسهیل دسترسی بیشتر کارکنان به یکدیگر ، افزایش کنترل مدیران بر روی آنها و فراهم کردن محیطی دوستانه تر و صمیمی تر است.

نورپردازی برای فضاهای اداری

اگر دفتر شما نور طبیعی کافی ندارد ، باید نور مصنوعی را جدی بگیرید.

نورپردازی در دکوراسیون اداری به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شود:

روشنایی عمومی که کل مکان را روشن می کند.
نورپردازی متمرکز که برای توجه بیشتر بر یک قسمت یا یک شیء تأکید می کند.
روشنایی کار که برای فضاهای کاری استفاده می شود
نورپردازی برجسته ای که برای تزئین قسمت های مختلف محیط کار استفاده می شود.

نورپردازی در یک فضای کاری بزرگ باید به گونه ای هوشمندانه طراحی شود تا در تمام بخش های کار به همان اندازه نور یکسان داشته باشد. اولویت در فضاهای بزرگ با عمق وسیع ، مرکز آن است تا اطمینان حاصل کنید که چراغ خوبی وجود خواهد داشت زیرا این قسمت ها از ویندوز دور هستند.

نکته دیگری که باید در روشنایی اداری با برنامه باز در نظر گرفته شود ، نصب لامپ ها نباید مستقیماً به چشم کارمندان و کارکنان باشد.

نورپردازی روی نمای ساختمان برای شرکت ها می تواند تبلیغات و جنبه های نمایشگاهی سازمان را به عموم مردم نشان دهد. بعنوان مثال برجها و ساختمانهای بلند که در خیابانهای اصلی قرار دارند ، می توانند از قسمتهای زیرین ساختمان روشن شوند تا توجه مردم به راحتی جلب شود.

مزیت نورپردازی در دکوراسیون اداری امکان بزرگنمایی یا به حداقل رساندن اشیاء موجود در محیط توسط نور است.

قبلی
6 راه مختلف برای ایجاد طراحی خانه جدید با حداقل هزینه
بعد
تاریخچه طراحی مدرن

نظرتان را بنویسید